Cơm thố đá - cơm chiên

CƠM TRẮNG

0 đ

Liên hệ đặt hàng

Hotline 24/7: 0983 502 828

Email: taiyoumaguro@gmail.com

Đặt ngay

10.30 AM -  2.30 PM

5.30 PM - 10.00 PM

Tất cả các ngày trong tuần

Hotline - 0983 502 828 * Email: taiyoumaguro@gmail.com

Thông tin đặt bàn